Uchwała nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiady dla obszaru położonego w rejonie Jeziora Kołdrąbskiego oraz wsi Recz dla obszaru położonego w rejonie Jeziora Niedźwiady

Zobacz treść planu (PDF).