Województwo warmińsko-mazurskie

mpzpUchwała nr ORN.0007.23.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Olecko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1 Arkusz 1.jpg
Zalacznik1 Arkusz 2.jpg
Zalacznik1 Arkusz 3.jpg
Zalacznik1 Arkusz 4.pdf
Zalacznik1 Arkusz 5.pdf
Zalacznik1 Arkusz 6.jpg
Zalacznik1 Arkusz 7.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/659/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Oczyszczalni Ścieków Łyna, Os. Redykajny w Olsztynie” i zmiany planu o nazwie ,,Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie w obszarze ul. Hozjusza (Obr .156, dz. 3/11)”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVII/658/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Siewnej – Dajtki w Olsztynie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.gif

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.368.13 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXIX/252/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscoweo planu zagospodarowania przestrzennegi miasta Ryn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr IV/47/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo składowych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik4.pdf
Zalacznik1 i 2.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/385/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Ełk


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1A.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.350.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 maja 2013r. stwierdzająca nieważność w części uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wielochowo, działka nr 54/13, gmina Lidzbark Warmiński


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.342.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 maja 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXV/251/2013 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej w miejscowości Czerwonki, obręb Muntowo, gmina Mrągowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/208/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bartoszyce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.277.13 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVIII/358/2013 Rady Miejskiej w Piszu z 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/358/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf
Zalacznik1C.pdf
Zalacznik1D.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.339.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 maja 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXI/306/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/306/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.341.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 maja 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/231/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującego tereny położone pomiędzy Kanałem Orzysz, ulicami: Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejon istniejącego cmentarza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-4131.329.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty, gmina Stawiguda


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty, gmina Stawiguda


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131-307.13 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 marca 2013 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-26

Zobacz treść planu (PDF).