Powiat działdowski

mpzpUchwała nr XXXVI/281/32/2014 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.197.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 marca 2013r. stwierdzajace nieważność w części uchwały nr XXII/184/77/2012 Rady Gminy Płośnica z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXII/184/77/2012 Rady Gminy Płośnica z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc