Powiat Sopot

mpzpUchwała nr XXXIII/460/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Łokietka na odcinku od nr 47-53 i 52-62 w mieście Sopocie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/392/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opery Leśnej, osiedli „Przylesie” i „Zacisze” w mieście Sopocie w zakresie karty terenu nr 11


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXI/438/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 6 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu targowiska i stadionu przy ul. Jana z Kolna w mieście Sopocie w zakresie karty terenu 02.US


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/439/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 6 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich obejmującego fragment północnego pasa nadmorskiego (R-2/03) i południowego pasa nadmorskiego (R-3/08) w mieście Sopocie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/340/2013 Rady miasta Sopotu z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kościuszki, Sobieskiego, 3 Maja, w mieście Sopocie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXV/341/2013 Rady miasta Sopotu z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, Chopina, Sobieskiego, Fiszera w mieście Sopocie w zakresie karty 08.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXV/343/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru położonego w kwartale ulic Sobieskiego, Chrobrego, Grunwaldzkiej i Chopina w mieście Sopocie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXI/283/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Komunalnego w mieście Sopocie


Data uchwalenia: 2012-08-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXI/281/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Brodwino” w mieście Sopocie


Data uchwalenia: 2012-08-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXI/285/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kraszewskiego w mieście Sopocie


Data uchwalenia: 2012-08-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXI/284/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stadionu i ulicy Wybickiego w mieście Sopocie


Data uchwalenia: 2012-08-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXI/282/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Malczewskiego, Al. Niepodległości, Chodowieckiego w mieście Sopocie


Data uchwalenia: 2012-08-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpWyrok nr II SA/Gd 183/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujacego obszar ograniczony: od zachodu ulicami Bartosza Głowackiego, Jana z Kolna, Króla Jana Kazimierza; od północy 3-go Maja; od wschodu skarpą martwego klifu; od południa sięgaczem ulicy Władysława Łokietka i terenami hipodromu miasta Sopot


Data uchwalenia: 2012-06-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XX/259/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Mazowieckiej w mieście Sopocie


Data uchwalenia: 2012-06-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-19

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XVIII/216/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Katolickiego w mieście Sopocie


Data uchwalenia: 2012-03-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-23

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf