Powiat bytowski

mpzpUchwała nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Studzienice z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 101/15 położonej w miejscowości Sominy, gmina Studzienice.


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/313/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 5/4 w obrębie ewidencyjnym Gliśnica (Gmina Czarna Dąbrówka).


Data uchwalenia: 2014-01-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 201/XXXIII/2014 Rady Gminy Trzebielino z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo


Data uchwalenia: 2014-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2588C668-6A7B-48A1-A0BF-DDB0BE30327D.png

mpzpUchwała nr XXXIII/316/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 73/30 w obrębie ewidencyjnym Nożynko (Gmina Czarna Dąbrówka).


Data uchwalenia: 2014-01-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-27

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik nr 1

mpzpUchwała nr XXXIII/318/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 221/3 oraz 32/1, 32/3, 32/4, 34, 116, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 40, 41 w obrębie ewidencyjnym Unichowo (Gmina Czarna Dąbrówka).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/317/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 51/2 w obrębie ewidencyjnym Podkomorzyce (Gmina Czarna Dąbrówka).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/315/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 2/17 w obrębie ewidencyjnym Kozy (Gmina Czarna Dąbrówka).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/314/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawierającego się w granicach geodezyjnych działki nr 151/61 oraz działki nr 208 w obrębie ewidencyjnym Jerzkowice (Gmina Czarna Dąbrówka).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/312/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/85 w obrębie ewidencyjnym Czarna Dąbrówka (Gmina Czarna Dąbrówka).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/311/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 11/4 w obrębie ewidencyjnym Bochowo (Gmina Czarna Dąbrówka).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX.235.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. fragmentu obrębu geodezyjnego Grabowo, gmina Parchowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX.234.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. fragmentu obrębu geodezyjnego Grabowo, gmina Parchowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.142.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXX/286/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 11/4 w obrębie ewidencyjnym Bochowo (Gmina Czarna Dąbrówka)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.143.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXX/285/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/85 w obrębie ewidencyjnym Czarna Dąbrówka (Gmina Czarna Dąbrówka)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.141.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/284/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 5/4 w obrębie ewidencyjnym Gliśnica (Gmina Czarna Dąbrówka) .


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.144.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/280/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 51/2 w obrębie ewidencyjnym Podkomorzyce (Gmina Czarna Dąbrówka ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.145.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/281/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 73/30 w obrębie ewidencyjnym Nożynko (Gmina Czarna Dąbrówka ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.147.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/282/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 2/17 w obrębie ewidencyjnym Kozy (Gmina Czarna Dąbrówka ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.146.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/279/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 221/3 oraz 32/1, 32/3, 32/4, 34, 116, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 40, 41 w obrębie ewidencyjnym Unichowo (Gmina Czarna Dąbrówka ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.148.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/283/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawierającego się w granicach geodezyjnych działki nr 151/61 oraz działki nr 208 w obrębie geodezyjnym Jerzkowice (Gmina Czarna Dąbrówka ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).