Powiat kościerski

mpzpUchwała nr XLIV/257/2014 Rady Gminy Lipusz z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położónych w miejscowości Lipusz w gminie Lipusz


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/232/2014 Rady Gminy Liniewo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 538, 539, 542/3, 546/3, 941, 541 i części działki nr 223 w miejscowości Liniewo, w gminie Liniewo


Data uchwalenia: 2014-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/233/2014 Rady Gminy Liniewo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 131/9 położonej w obrębie geodezyjnym Płachty, w gminie Liniewo


Data uchwalenia: 2014-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-V.4131.25.2014.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/218/2014 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Stare Polaszki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/217/2014 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kiszewa dla dz. geod. 376/4 w Starej Kiszewie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIII/304/13 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Wieprznica, nr ewid. działek część - 138/2, 139, 140. 142/2, 148, 166, 226 w gminie Kościerzyna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XI/288/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w gminie Kościerzyna, obejmującego część dz. geod. nr 216, 214, 213, 212/1, 211/1


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XI/289/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w gminie Kościerzyna, obejmującego dz. geod. nr 225/2, 226/2, 310/2, cz. 486/2, cz. 224/2, 184/2, 182/1 (obecnie 182/3 i 182/4) , 182/2 (obecnie 182/5, 182/6, 182/7)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XI/290/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna, obejmującego część dz. geod. nr 270


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr X/279/13 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Gostomie, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 92, 124/2, 127, 178/1,178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387 oraz części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 108, 179 i 319/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr III/241/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 492 o pow. 0,5867ha, 128/7 o pow. 0,2083ha i 127/15 o pow. 0,4150ha położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Klincz, gmina Kościerzyna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/187/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Karczma w obrębie geodezyjnym Stary Barkoczyn


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr VI/260/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodziałki ozn. nr ewid.: 202/14 o pow. 6,1330 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Grzybowo, gmina Kościerzyna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/216/13 Rady Gminy Karsin z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Borsk dot. działki nr 682 gm. Karsin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr VIII/273/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodziałek ozn. nr ewid.: 265 o pow. 0,1406ha, 266 o pow. 0,0951ha, 267 o pow. 0,0948ha, 268 o pow. 0,1894ha, 269 o pow. 0,1287ha, 270 o pow. 0,1238ha, 271 o pow. 0,1238ha, 272 o pow. 0,1374ha, 273 o pow. 0,1587ha, 274 o pow. 0,1399ha, 275 o pow. 0,1254ha, 276 o pow. 0,1223ha, 277 o pow. 0,1257ha, 278 o pow. 0,1226ha, 279 o pow. 0,1208ha, 280 o pow. 0,1250ha, 281 o pow. 0,1251ha, 282 o pow. 0,1428ha i 283 o pow. 0,2472ha położonych w obrębie ewidencyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu geod. Lipy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr III/242/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn. nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz, gmina Kościerzyna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-07

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Karczma w obrębie geodezyjnym Lubań


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sobącz, w gminie Liniewo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.34.2012.KG Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/145/2012 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Konarzyny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-03

Zobacz treść planu (PDF).