mpzpUchwała nr LIV/717/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morcinka” w Słupsku


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikAB9ECEDB-8C0E-41F7-BCCD-109608249612.jpg