mpzpUchwała nr LV/741/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa” w Słupsku


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik57C3B34A-DA11-4278-B868-4ACB8292622C.png