mpzp m UCHWAŁA NR VI/32/11 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 19.07.2011 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).