mpzp m UCHWAŁA NR VI/31/11 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu, składów i usług w rejonie ul. Porcelitowej i w rejonie projektowanej obwodnicy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 08.07.2011 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).