Uchwała nr XX/298/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino

Zobacz treść planu (PDF).