Województwo pomorskie

Uchwała nr XX/180/2020 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geod. Warcz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/312/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców i Mazowiecką oraz lasem i terenami kolejowymi w mieście Sopocie (M-2/01)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/313/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu kościoła przy ul. Kujawskiej 50/52 – obszar ograniczony zabudową mieszkaniową, lasem oraz ul. Kujawską w mieście Sopocie

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Gd 546/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko, gmina Żukowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/146/2020 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/145/2020 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kozia Góra I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 77/2, 77/4, 77/7 i 77/9 (po podziale 77/10 i 77/11)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI.181.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy alei Jana Pawła II, ulicy Kasztanowej i alei Wojska Polskiego w Człuchowie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI.153.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostkach urbanistycznych B48UPu i B50KP przy ul. Mickiewicza w Sztumie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 39/6 i 42 we wsi Obozin w gminie Skarszewy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/223/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX.238.2020 Rady Gminy Człuchów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sieroczyn, gmina Człuchów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/244/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie "Łąk Żarnowieckich" i "Łąk Lubkowskich", gmina Krokowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/243/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie „Wierzchucińskich Błot”, Białogórskiego Bagna” i „Białogórskiej Strugi”, gmina Krokowa.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/190/2020 Rady Gminy Przodkowo z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Czeczewo, gmina Przodkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/191/2020 Rady Gminy Przodkowo z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obręb ewidencyjnego Kobysewo: - obszar działek nr 108/80, 108/81, 108/82, - obszar działki nr 208/1, - obszar działki nr 36/7, oraz dla fragmentów obręb ewidencyjnego Tokary: - obszar części działek nr 15/7 i 15/6, - obszar działki nr 35/10, gmina Przodkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/192/2020 Rady Gminy Przodkowo z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Warzenko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/160/2020 Rady Gminy Choczewo z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części obrębu geodezyjnego Gościęcino oraz fragmentu geodezyjnego Zwartówko w gminie Choczewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/117/2020 Rady Gminy Studzienice z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum miejscowości Studzienice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/118/2020 Rady Gminy Studzienice z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na zachód od miejscowości Kłączno

Zobacz treść planu (PDF).