Województwo pomorskie

Uchwała nr XXV/325/2020 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowa w rejonie ulic: Dębowej, Zawadzkiego i Gdyńskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/326/2020 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/70/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Maszewko i Zdrzewno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/260/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 18 oraz części dz. nr 19 obręb Dębogórze gmina Kosakowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/261/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Dębogórzu (Dębogórze Wybudowanie), gmina Kosakowo, przy ul. Dębogórskiej, Długiej, Piaskowej, Prywatnej i Leśnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/263/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 36/62 obręb Pogórze, gmina Kosakowo, przy ul. Tadeusza Różewicza

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/264/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 190/380, 190/218, 190/219 w miejscowości Suchy Dwór, obręb Pogórze, gm. Kosakowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/262/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawiew uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mosty gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Gdyńskiej i Szkolnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/234/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/235/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/299/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ciechocin gm. Chojnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/226/2020 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ogrodowej, Bałtyckiej, Abrahama, Ks. Stefańskiego i Ks. B. Sychty

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/208/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wolny Dwór, gmina Skarszewy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/259/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 115/3 położonej w obrębie Klonówka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/709/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina w mieście Gdańsku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/710/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna – Kuźnia Wodna w mieście Gdańsku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/711/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchanino - rejon zbiornika wodnego Cyganka w mieście Gdańsku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/712/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ołowianka - część południowa w mieście Gdańsku

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Gd 47/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/282/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel

Zobacz treść planu (PDF).