Gmina Żukowo

mpzpUchwała nr XLVII/551/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 652/3 położonej w miejscowości Żukowo, gmina Żukowo.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/339/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Chwaszczyno w rejonie masztu między drogą stanowiącą działki nr 126 i 128, projektowaną obwodnicą, ul. Oliwską oraz ul. Polną, gmina Żukowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/342/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno, gmina Żukowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/338/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39 obr. Chwaszczyno, gmina Żukowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/343/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pępowo, w rejonie ulic: Chłopskiej, Brzozowej, Akacjowej i Granicznej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/340/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tuchom, obszaru położonego nad jeziorem Tuchomskim przy południowo-zachodniej granicy wsi, gmina Żukowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/337/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 757/8 we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/376/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 733/1 i nr 733/36, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/341/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 365/21, 725/4 położonych w mieście Żukowo oraz działki nr 724/6 położonej we wsi Żukowo, gmina Żukowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/299/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "dla działki nr 59/4 obr. Miszewko, gmina Żukowo".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf