Gmina Chmielno

mpzpUchwała nr XXIII/223/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Garcz „Południe” obejmującego tereny 005-MN/U i 006-ZK


Data uchwalenia: 2013-10-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-13

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik.png

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-V.4131.29.2014.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 1 do uchwały nr XXIII/223/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Garcz „Południe” obejmującego tereny 005 – MN/U i 006 – ZK, w zakresie oznaczeń wymienionych w legendzie jako „linie podziału wewnętrznego – ustalone” oraz „linie podziału wewnętrznego – zalecane”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIX/200/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Borzestowo „ Północ I”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIX/199/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino „Centrum” obejmujące kartę terenu 006-ZŁ i 007-U


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVII/170/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino „Centrum” obejmującego kartę terenu 005-MN


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XV/151/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno - „Wieś” obejmującą kartę terenu 002-MN


Data uchwalenia: 2012-08-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XI/111/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego wsi Kożyczkowo i Garcz


Data uchwalenia: 2012-03-1
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XI/110/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino „Centrum” obejmującą kartę terenu 015MN/MR


Data uchwalenia: 2012-03-1
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-09

Zobacz treść planu (PDF).