Gmina Kartuzy

mpzpUchwała nr XXXIV/452/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gruntu 109/1 i 108/2 położonych w Kartuzach przy ul.Kościuszki obr 8


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-15

Zobacz treść planu (PDF).