Gmina Sierakowice

mpzpUchwała nr XXVIII/330/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Załakowo dla części działki nr 491/5 przed podziałem część działki nr 491/3 w gminie Sierakowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/308/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice uchwalonego uchwałą nr XIII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/309/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Skrzeszewo w gminie Sierakowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIII/283/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmieny Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Łyśniewo w gminie Sierakowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVII/195/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu Gowidlina fragmentów B.01.MN i C.12.UU


Data uchwalenia: 2012-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-21

Zobacz treść planu (PDF).