Gmina Lębork

Uchwała nr XXI-335/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej w Lęborku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX-313/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: P. Skargi i Staszica w Lęborku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX-314/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Głowackiego w Lęborku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII-179/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork – Maszewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI-161/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX-101/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla ”Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 października 2014 roku, poz. 3477)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX-103/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX-102/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno – sportowych nad rz. Łebą i Okalicą w Lęborku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI-64/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork-Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP oraz teren elementarny oznaczony 4.UO.01

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI-551/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG

Zobacz treść planu (PDF).