Uchwała nr XVIII/181/2020 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda

Zobacz treść planu (PDF).