Powiat polkowicki

Uchwała nr XXVII/197/2020 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn w gminie Grębocice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/130/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jakubów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/260/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/161/2020 Rady Gminy Grębocice z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Rzeczyca, Stara Rzeka i Szymocin w gminie Grębocice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/79/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Przesieczna w gminie Radwanice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/65/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów : Drożyna, Drożów, Lipin, Przesieczna w gminie Radwanice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kaźmierzów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/90/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jędrzychów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Guzice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/55/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Sucha Górna w gminie Polkowice.

Zobacz treść planu (PDF).