Powiat polkowicki

Uchwała nr V/55/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Sucha Górna w gminie Polkowice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX.251.2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brunów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX.252.2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chocianowiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX.253.2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parchów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX.254.2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogorzeliska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX.255.2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX.256.2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzmielów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/100/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Radwanice i Pudło.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/164/2016 Rady Gminy Grębocice z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Grodowiec, Grębocice, Kwielice, Obiszów, Retków i Wilczyn w gminie Grębocice.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr LXI/291/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).