Uchwała nr V/55/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Sucha Górna w gminie Polkowice.

Zobacz treść planu (PDF).