Powiat wrocławski

mpzpUchwała nr XL/584/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Tyniec nad Ślęzą i części obrębu Pustków Wilczkowski


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XL/583/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/551/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce.


Data uchwalenia: 2014-01-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLI/606/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Przystankowej z ul. Rekreacyjną w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/550/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuklice.


Data uchwalenia: 2014-01-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLV/481/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice - Bliż, dla terenów w północno – wschodniej części obrębu.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpWyrok nr Sygnatura akt II SA/Wr 754/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 1 pkt 1 i 2 uchwały nr XXV/220/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują-cego część działek nr 32, 33 AM1, w obrębie Kamieniec Wrocławski, dla terenów komunikacji w zakresie ulicy Podhalańskiej z dnia 21 marca 2013 r. nr XXV/220/2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek nr 32 i nr 33, AM-1, w obrębie Kamieniec Wrocławski, dla terenów komunikacji w zakresie ulicy Podhalańskiej


Data uchwalenia: 2014-01-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 707/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 czerwca 2013 r. nr XXXI/464/13 w przedmiocie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Przystankowej z ul. Rekreacyjną w środkowo- zachodniej części obrębu Ślęza


Data uchwalenia: 2013-11-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/553/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solna


Data uchwalenia: 2014-01-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki


Data uchwalenia: 2014-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-18

Zobacz treść planu (PDF).