Powiat wrocławski

Uchwała nr IV/53/ 2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej i Logistycznej w południowo-środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/24/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Siekierczyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/277/18 Rady Gminy Żórawina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/278/18 Rady Gminy Żórawina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecławice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/231/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/232/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Wesołówka, w gminie Siekierczyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/233/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/328/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka dla terenu położonego przy ulicy Cmentarnej

Zobacz treść planu (PDF).