Powiat średzki

Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabór Wielki” – część A w gminie Miękinia.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Godków - zmiana nr 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/365/18 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wróblowice w rejonie ronda przy ul. Wodnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVI/509/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jugowiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/285/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Mieczków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/361/17 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Osiedlowej i Kolejowej w Miękini

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/236/17 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części obrębu Krępice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/133/15 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w obrębie geodezyjnym Miękinia "część B"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/92/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Siemidrożyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/93/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Jakubkowice

Zobacz treść planu (PDF).