Powiat średzki

Uchwała nr XXVI/319/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gałów i obrębu Zakrzyce w gminie Miękinia - część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/381/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/382/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/383/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/387/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/306/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Miękinia część A w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/303/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kadłub – ujęcie wody” w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/360/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/293/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białków-fotowoltaika” w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/294/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabór Wielki-fotowoltaika” w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).