Powiat średzki

Uchwała nr XXXIII/343/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/344/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/274/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Źródła w gminie Miękinia - część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/284/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lutynia w gminie Miękinia część „K”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/265/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gałów i obrębu Zakrzyce w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/267/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mrozów-rola i lasy” w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/268/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu Wróblowice w gminie Miękinia – część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/214/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Innowacyjnej w obrębie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/213/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia – część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/207/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Słonecznej i Miękińskiej w obrębie geodezyjnym Błonie w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).