Powiat średzki

Uchwała nr XVII/189/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w obrębie geodezyjnym Miękinia „część B” w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/134/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty, dla działek 245 i 62/12, obręb Wichrów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/208/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryniczno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/207/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/122/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Osiek dla działki nr 248/1 obręb Osiek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/129/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie geodezyjnym Gosławice w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/128/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części obrębu Wróblowice dla części A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciechów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/161/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/160/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Słup

Zobacz treść planu (PDF).