Gmina Kostomłoty

Uchwała nr XVIII/134/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty, dla działek 245 i 62/12, obręb Wichrów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/122/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Osiek dla działki nr 248/1 obręb Osiek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/96/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Osiek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty, dla działek 128/6 i 128/7, obręb Wichrów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części wsi Kostomłoty - zmiana nr 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/68/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piersno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla działek 120/5 i 118/3, obręb Wichrów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach Jakubkowice, Siemidrożyce i Sobkowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jenkowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Samborz

Zobacz treść planu (PDF).