Powiat oławski

Uchwała nr XLIX/325/2018 Rady Gminy Oława z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława – etap 2

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/305/2017 Rady Gminy Oława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława – etap 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa – Domaniów 2”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/146/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa – Domaniów 3”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/147/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/148/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Oława z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski w gminie Oława.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLVII/314/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław


Data uchwalenia: 2014-07-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf

mpzpUchwała nr LXVII/410/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Oleśnica Mała w gminie Oława.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LXVII/409/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Marcinkowice w gminie Oława.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

Podkategorie