Powiat trzebnicki

Uchwała nr VIII/XIV/161/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mienice o nazwie MPZP MIENICE AG

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/IX/112/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Szymanów - MPZP SZYMANÓW AG

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/IX/111/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP LIGOTA PIĘKNA – C

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.III.25.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy basenie w Żmigrodzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/II/13/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki o nazwie MPZP PIOTRKOWICZKI II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/XLVII/386/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY PÓŁNOC

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/XLII/335/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoż, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.XXXIII.296.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/396/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice

Zobacz treść planu (PDF).