Powiat trzebnicki

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 102/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013 r. nr 0007.XXXVI.257.2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Radziądz.


Data uchwalenia: 2014-04-2
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/575/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, H. Brodatego, K. Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, F. Chopina, S. Moniuszki, Samarytańskiej, Oleśnickiej.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXV/270/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. dla terenu położonego w północnej części wsi Zawonia.


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/269/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88, 89, 90, 91, 92 obręb Cielętniki.


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr VI/XLIV/392/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIX/447/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png

mpzpUchwała nr VI/XXXVII/323/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP GAZOCIĄG.


Data uchwalenia: 2013-11-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/572/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 200/2 AM-1 w miejscowości Koniowo Gm. Trzebnica.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/255/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miłonowice, gmina Zawonia


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XIX.153.2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miłonowice, gmina Zawonia.


Data uchwalenia: 2012-12-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg