Powiat trzebnicki

Uchwała nr VIII/XXVI/282/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Biskupice oraz Rogoż - MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/228/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Olszewskiego w Trzebnicy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/230/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy, zmienionej uchwałą nr XLI/469/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy - w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/231/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.XXI.282.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 74, 80 AM 14, nr 1/2, 2/2 AM 15 i części działek nr 11, 68/3 AM 14 obręb Żmigród

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/XXV/272/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Szewce o nazwie MPZP SZEWCE III - B

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Kowale, Osola, Pęgów, Przecławice, Rościsławice, Siemianice, Bagno, Uraz, Wilczyn, Zajączków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/168/20 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 73, 51 i części działek nr 103 i 102/8 we wsi Świerzów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/XXIV/261/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wisznia Mała o nazwie MPZP WISZNIA MAŁA III

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.XIX.260.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Sanie.

Zobacz treść planu (PDF).