Powiat trzebnicki

mpzpUchwała nr XXI/169/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43/4 obręb Ludgierzowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpeg

mpzpUchwała nr LXV/435/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27 obręb Pstrzejowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XLI/350/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XLI/349/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XL/341/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr 0007.XXXIX.275.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Barkowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/221/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów, gmina Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr VII/77/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r., dla działek nr 113/17, 113/10 i 90/2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr VI/XXXV/303/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW-A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr VI/XXXV/302/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf