Uchwała nr VIII/IX/111/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP LIGOTA PIĘKNA – C

Zobacz treść planu (PDF).