Powiat strzeliński

Uchwała nr XXVII/362/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości GĘSINIEC – CZĘŚĆ II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/363/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRZELIN – POCZTOWA

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/364/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRZELIN - KRZEPICKA III

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/149/2020 Rady Gminy Borów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielenice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/150/2020 Rady Gminy Borów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kępino

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/339/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Grunwaldzka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/340/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin – Osiedle Pozytywistów III

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/341/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Piotrowice (dz. nr 101/1, 101/2)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/169/2020 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Wiązów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Kondratowice z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kondratowice – część 1

Zobacz treść planu (PDF).