Powiat strzeliński

mpzpUchwała nr LI/326/2014 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2014r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów


Data uchwalenia: 2014-07-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/225/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem „A” zlokalizowanego w miejscowości Prusy.


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/224/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Białobrzezie.


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XLII/223/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kondratowice.


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr L/453/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZCZAWIN – TURKUSOWA”


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/452/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin - dz. nr 31 AM 26”


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVIII/430/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin – Krzepicka II”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 447/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 października 2013r. wydany po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona uchwałę Rady Gminy Borów z dnia 11 grudnia 2012 r. nr XX/143/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Siemianów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/394/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzelin (dz. 14 AM 26)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg