Uchwała nr XX/149/2020 Rady Gminy Borów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielenice

Zobacz treść planu (PDF).