Powiat wałbrzyski

Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Nowym Siodle w gminie Mieroszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/2/18 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/317/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/318/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/316/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/224/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie miasta Głuszyca, gmina Głuszyca

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr XIV/1/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap I

Zobacz treść planu (PDF).