Powiat wałbrzyski

mpzpUchwała nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 3 i 4 Boguszów.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/197/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LVIII/593/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Małopolskiej i Górniczej w Wałbrzychu


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LVIII/592/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie nr LVIII/2/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej - Grzybowej w Wałbrzychu.


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie nr LVIII/1/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Sosnowej-Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIII/136/13 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/69/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik1a.jpg

mpzpUchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Olszyniec i Niedźwiedzica, gm. Walim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf