Uchwała nr XXXI/160/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Czarny Bór, gm. Czarny Bór- część 1

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXIX/138/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/140/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXIX/139/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaczków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XXIX/140/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/139/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaczków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/138/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp uchwała nr XL/194/2010 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 15 lipca 2010r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno - obszaru „A”

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-12

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się  stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej  opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 17 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno - obszaru „A.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-12

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy  o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę  procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od  wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 17 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno - obszaru „A

Zobacz treść planu (PDF).