Uchwała nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/167/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/86/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wilczej we wsi Cieszów, gm. Stare Bogaczowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/268/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/255/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/210/17 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2017 r. sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/126/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniego fragmentu obrębu Stare Bogaczowice

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXIII/136/13 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

Uchwała nr XXIII/136/13 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice.

Zobacz treść planu (PDF).