Powiat kamiennogórski

Uchwała nr XLII/262/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czadrów, obszar A i obszar B.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII/263/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII/284/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Fabrycznej i Szkolnej w Kamiennej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII/286/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jesionowej w Kamiennej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/194/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego dla rejonu ulic Asnyka i Zielonej w Kamiennej Górze - obszar „U”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/177/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czadrów, w granicach działek nr 386/8 i 386/5

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLIV/280/14 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Krzeszowska - T. Kościuszki - Leśna w Kamiennej Górze.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/210/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2013r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Lipienica)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/209/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2013r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Przedwojów)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/188/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powyżej ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf