Powiat kamiennogórski

mpzpUchwała nr XLIV/280/14 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Krzeszowska - T. Kościuszki - Leśna w Kamiennej Górze.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/210/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2013r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Lipienica)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/209/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2013r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Przedwojów)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/188/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powyżej ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/200/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rędziny


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXX/178/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ogorzelec III"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 września 2013r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXXIV/208/13 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Rędziny I”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpObwieszczenie nr 2 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 11 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy W. Broniewskiego i Spacerowej w Kamiennej Górze


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 11 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego w rejonie ulic: Waryńskiego, Wojska Polskiego i Parkowej w Kamiennej Górze


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg