Powiat kamiennogórski

Uchwała nr XXX/187/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wałbrzyskiej, Katowickiej i Księcia Bolka I w Kamiennej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/165/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego i Wł. Broniewskiego w Kamiennej Górze.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/117/20 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Ptaszków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/116/20 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Krzeszów

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr XXIII/4/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr XXIII/3/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr XXIII/2/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Wałbrzyskiej (cmentarz) w Kamiennej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr XXIII/1/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/126/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/116/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: T. Kościuszki, Wojska Polskiego i Okrzei oraz rzek: Bóbr i Zadrna w Kamiennej Górze

Zobacz treść planu (PDF).