Powiat Jelenia Góra

Uchwała nr 255.XXXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 29.VI.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sąsiadującego z gminą Stara Kamienica, położonego w rejonie ulicy Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 30.VI.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Nowowiejskiej w Jeleniej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr 523.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Obwodnicy Południowej i ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 522.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Strumykową i Czarnoleską w Jeleniej Górze.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 452.XLIX.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3-Maja i Legnickiej w Jeleniej Górze


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

Uchwała nr 452.XLIX.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3-Maja i Legnickiej w Jeleniej Górze

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr 412.XLIV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Karola Marcinkowskiego i Wolności w Jeleniej Górze


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzp Uchwała nr 450/LVIII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Jana Kiepury, Ignacego Paderewskiego i Jana Pawła II w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-16
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości − 30%.


Zobacz treść planu (PDF).


mpzp Uchwała nr 427/LII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 lipca 2009r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 31/9 położonej przy ul. Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-21
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości − 30%.


Zobacz treść planu (PDF).