Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.28.22.2020.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 2 pkt 15 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej”, § 12 ust. 2 pkt 14 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej”,, § 13 ust. 2 pkt 14 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej” uchwały nr XXXIII/265/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.82.31.2020.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 49 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 oraz § 57 ust. 4 pkt 2 uchwały nr XXV/306/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Miękinia część A w gminie Miękinia, zwanej dalej „uchwałą”.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.63.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 24 ust. 2 pkt 3 uchwały nr XXIV/485/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Radosną, granicą Wrocławia i ul. Bratnią w północno-środkowej części wsi Wysoka.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.62.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 26 ust. 2 uchwały nr XXIV/484/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.83.11.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 42 ust. 2 pkt 1 lit. e uchwały nr XXXIX/185/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.55.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 4 pkt 2 we fragmencie: „elektrowni fotowoltaicznych - produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100kW z wyłączeniem produkcji energii wytwarzanej z elektrowni wiatrowych”, § 11 ust. 2 pkt 6 lit. a we fragmencie: „w tym odnawialnych źródeł energii (elektrowni fotowoltaicznych) o mocy powyżej 100kW” i §13 ust. 1 pkt 2 lit. a uchwały nr XXIII/464/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Energetycznej na częściach obrębów Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.57.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 2 pkt 6 we fragmencie: „w tym odnawialnych źródeł energii (elektrowni fotowoltaicznych) o mocy powyżej 100kW” i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwały nr XXIII/463/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Bukowej w północno-wschodniej części wsi Kobierzyce.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.94.6.2020.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 10 we fragmencie: „istniejących i”, § 10 ust. 1 we fragmencie: „istniejące i”, § 13 ust. 1 pkt 1 we fragmencie „RM, RU” oraz § 13 ust. 2 pkt 4 uchwały nr XXII/199/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jenkowice, w gminie Oleśnica.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.52.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 10 pkt 4 we fragmencie „poprzez istniejący zjazd na ul. Wrocławską, znajdującą się poza granicą opracowania, przy czym południowa część nieruchomości (dz. nr 229/3, obręb Pustków Wilczkowski) poprzez drogę o niższej klasie funkcjonalnej w ciągu ul. Ogrodowej” uchwały nr XXIII/468/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej i Ogrodowej w południowo-środkowej części wsi Pustków Wilczkowski.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/803/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilanowskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).