Uchwała nr XXXI/803/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilanowskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).