Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.83.11.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 42 ust. 2 pkt 1 lit. e uchwały nr XXXIX/185/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.55.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 4 pkt 2 we fragmencie: „elektrowni fotowoltaicznych - produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100kW z wyłączeniem produkcji energii wytwarzanej z elektrowni wiatrowych”, § 11 ust. 2 pkt 6 lit. a we fragmencie: „w tym odnawialnych źródeł energii (elektrowni fotowoltaicznych) o mocy powyżej 100kW” i §13 ust. 1 pkt 2 lit. a uchwały nr XXIII/464/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Energetycznej na częściach obrębów Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.57.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 2 pkt 6 we fragmencie: „w tym odnawialnych źródeł energii (elektrowni fotowoltaicznych) o mocy powyżej 100kW” i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwały nr XXIII/463/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Bukowej w północno-wschodniej części wsi Kobierzyce.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.94.6.2020.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 10 we fragmencie: „istniejących i”, § 10 ust. 1 we fragmencie: „istniejące i”, § 13 ust. 1 pkt 1 we fragmencie „RM, RU” oraz § 13 ust. 2 pkt 4 uchwały nr XXII/199/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jenkowice, w gminie Oleśnica.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.52.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 10 pkt 4 we fragmencie „poprzez istniejący zjazd na ul. Wrocławską, znajdującą się poza granicą opracowania, przy czym południowa część nieruchomości (dz. nr 229/3, obręb Pustków Wilczkowski) poprzez drogę o niższej klasie funkcjonalnej w ciągu ul. Ogrodowej” uchwały nr XXIII/468/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej i Ogrodowej w południowo-środkowej części wsi Pustków Wilczkowski.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/803/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilanowskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miasta Lubań nr XXVIII/188/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.77.18.2020.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 2 uchwały XXIV/189/2020 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Piotrowice

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.51.6.2020.MM3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 46 ust. 2 pkt 2) lit. a) uchwały nr XXII/190/20 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 września 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.151.11.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 7 pkt 1 lit. a uchwały nr VIII/XXIV/261/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wisznia Mała o nazwie MPZP WISZNIA MAŁA III.

Zobacz treść planu (PDF).