Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2019 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr III/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Lwówek Śląski

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.105.3.2019.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność § 14 ust. 4 uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.162.1.2019.MS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr 21/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Jędrzychowice, Żarska Wieś, Pokrzywnik, gmina Zgorzelec dla zespołu parków wiatrowych Zgorzelec-Pieńsk

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.165.4.2018.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 5 i 9 oraz § 8 uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złoty Stok w obrębie części wsi Błotnica

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.77.36.2018.MJW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzajace nieważność § 3 pkt 4 i pkt 5 uchwały nr III/21/18 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pomocnem.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.35.3.2018.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność § 25 ust. 6 we fragmencie „rozbudowę” uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mniszków w gminie Janowice Wielkie.

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. o sprostowaniu błędów w uchwałach Rady Gminy Oława z dnia 14 listopada 2018 r.: nr LIX/395/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Osiek, Niemil w gminie Oława; nr LIX/396/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie wsi Ścinawa Polska oraz nr LIX/397/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe w gminie Oława

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.112.3.2018.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność § 14 uchwały nr LIX/385/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej miasta Prusice.

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Oława nr XLVII/305/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława – etap 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/1173/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).