Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XXVI/726/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerzmanowskiej, Anny Jasińskiej oraz Heleny i Ludwika Adamczewskich we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.83.9.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXXVI/164/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 2 terenu "D" położonego w obrębach: Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Wr 784/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 września 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Bierutów nr XXXVI/323/13 z dnia 19 września 2013 r.w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Posadowice

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.115.5.2020.MM3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 17 pkt 1) lit. a) we fragmencie: „o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 80% powierzchni całkowitej budynku” uchwały nr XXVIII/182/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ścinawka Średnia oraz części obrębu Ścinawka Górna – część II.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.116.6.2020.AA2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 8 pkt 4 lit. c tiret dziewiąte uchwały nr XVIII/130/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jakubów

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.119.2.2020.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 pkt 1 lit. d) we fragmencie „R” oraz § 11 pkt 2 lit. b) i lit. e) we fragmencie „R”, § 12 pkt 4 i 6, § 16 pkt 4, § 17 pkt 4, § 18 pkt 4, § 19 pkt 4, § 20 pkt 4, § 21 pkt 3, § 23 pkt 4, § 24 pkt 4, § 25 pkt 4 uchwały nr XX/191/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin - Szostakowice dla terenu wsi Sulęcin.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.109.3.2020.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 15 ust. 9 we fragmencie „terenu”, § 18 ust. 7 we fragmencie „terenu”, § 19 ust. 7 we fragmencie „terenu”, § 20 ust. 7 we fragmencie „terenu”, § 21 ust. 5 we fragmencie „terenu”, § 25 ust. 7 we fragmencie „terenu”, § 28 ust. 5 we fragmencie „terenu” i § 29 ust. 6 we fragmencie „terenu” uchwały nr XXII/260/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2020 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/689/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/688/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osi Inkubacji i ulicy Osinieckiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/687/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).