Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wyrok nr II SA/Wr 611/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2019 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. nr VII/76/2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu - dla części „A”

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Wr 653/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2019 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Udanin z dnia 9 lipca 2019 r. nr XI.47.2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Dziwigórz

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr XIV/104/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Wr 645/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2019 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy Kobierzyce na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.52.58.2019.MS2 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.53.11.2019.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kondratowice nr XII/61/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 23/1 AMI obręb Stachów.

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Wr 127/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2019 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wińsko z dnia 28 września 2018 r. nr LXIII/448/2018 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Konary

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/442/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej, Jerzego Bajana i Szybowcowej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/440/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nowodworskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/439/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północno - wschodniej stronie ulicy Kowalskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/441/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lechitów i doliny Widawy we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).