Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XVIII/499/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Przebiśniegowej, Kwiatowej i Złocieniowej oraz linii kolejowej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/498/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ostrowskiego i Klecińskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/497/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Parkowej i Adama Mickiewicza we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/496/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ignacego Mościckiego i Tybetańskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/495/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Aleksandra Brücknera we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/494/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Borowskiej i Kamiennej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Wr 603/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 maja 2019 r. nr VI/124/2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Magnice

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.131.6.2019.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wielowieś.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.131.7.2019.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Działosza.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.108.16.2019.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność § 4 pkt 13, § 13 ust. 1 we fragmencie „określony dla terenu” i § 14 ust. 1 we fragmencie „dla terenu” uchwały nr XV/167/19 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie potoku Lutynka w Staniszowie (Etap II)

Zobacz treść planu (PDF).