Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.131.7.2019.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Działosza.

Zobacz treść planu (PDF).