Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XXXI/1066/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części zespołu urbanistycznego Park Szczytnicki we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/1007/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy w rejonie Trasy Przemysłowej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/1008/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołów urbanistycznych Mokronoska i Klin Kleciński we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/1006/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nyskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/978/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru Starego Miasta – rejon ARSENAŁU i ul. ŚW. MIKOŁAJA

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/979/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).