Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.82.7.2020.MC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 2 pkt 2 lit. c uchwały nr XVIII/207/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Słonecznej i Miękińskiej w obrębie geodezyjnym Błonie w gminie Miękinia.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/625/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Karpnickiej, Głównej i Stabłowickiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/624/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świętokrzyskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.106.3.2020.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2020 r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 8, § 15 pkt 2 oraz § 10 ust. 2 we fragmencie „budowlanej” uchwały nr XVII/81/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Kośmin Piławy Górnej.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.106.2.2020.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2020 r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 7 pkt 1 oraz § 8 ust. 9 uchwały nr XVII/80/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Kopanica Piławy Górnej.

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/WR 80/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Oława nr XLV/279/2017 z dnia 27 października 2017 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Oława

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Wr 747/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Rudna nr VIII/57/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w przedmiocie zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rudna w Gminie Rudna

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.13.7.2020.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XX.151.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz obrębi wsi Zamienice dla działki nr 1001/21, położonej w obrębie Rokitki

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.33.5.2020.MF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 1 pkt 2 we fragmencie „RU” i § 11 ust. 2 pkt 2 we fragmencie „RU” uchwały nr XX/157/20 Rady Gminy Gromadka z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka

Zobacz treść planu (PDF).