Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miasta Lubań nr XXVIII/188/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.77.18.2020.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 2 uchwały XXIV/189/2020 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Piotrowice

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.51.6.2020.MM3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 46 ust. 2 pkt 2) lit. a) uchwały nr XXII/190/20 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 września 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.151.11.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 7 pkt 1 lit. a uchwały nr VIII/XXIV/261/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wisznia Mała o nazwie MPZP WISZNIA MAŁA III.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.122.7.2020.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 pkt 1 we fragmencie „budowlanej” uchwały nr XXV.138.2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nowa Kamienica.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.149.3.2020.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 2 ust. 5 uchwały nr XXII/169/2020 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Wiązów.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.133.10.2020.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2020 r. stwierdzające nieważność § 17 we fragmencie „44.MN,” uchwały nr XXVII/170/20 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ścinawa, obręb Tymowa oraz jej załącznika w zakresie terenów 52.MN.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.135.12.2020.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 października 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 2 pkt 3 we fragmencie „budowlanej” uchwały nr XXIX/318/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Witoszów Górny, gmina Świdnica.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/762/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, Sztabową, Bernarda Pretficza i placem Powstańców Śląskich w części A we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/763/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krępickiej i Mokrzańskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).