Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XXVIII/764/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ceglanej, Miłoszyckiej i Byczyńskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/765/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzegomskiej i Gubińskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr L/1275/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LXIV/1663/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.122.6.2020.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 października 2020 r. stwierdzające nieważność § 8 pkt 3 i § 11 pkt 1 we fragmencie „budowlanej” uchwały nr XXIV.136.2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rybnica oraz jej załącznika w zakresie „terenu zamkniętego”.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.18.8.2020.MF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2020 r. stwierdzające nieważność § 13 ust. 2 pkt 1 lit. b we fragmencie „8 m” uchwały nr XVIII/184/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 9 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.115.6.2020.MM3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 października 2020 r. stwierdzające nieważność § 17 pkt 1) lit. a) we fragmencie: „o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 80 % powierzchni całkowitej budynku” uchwały nr XXIX/195/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ścinawka Dolna oraz Suszyna – część I

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.98.7.2020.AA2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 września 2020 r. stwierdzające nieważność § 6 pkt 3 uchwały nr XXIV/145/20 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w zachodniej części osiedla Nowy Górnik w Oławie

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.151.9.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. stwierdzające nieważność § 9 ust. 2 pkt 1 we fragmencie „budowlanej” oraz § 9 ust. 2 pkt 2 we fragmencie „budowlanej” uchwały nr VIII/XXIII/256/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Malin o nazwie MPZP MALIN VI.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/725/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wielkiej, Komandorskiej i Trwałej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).