Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.82.7.2020.MC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 2 pkt 2 lit. c uchwały nr XVIII/207/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Słonecznej i Miękińskiej w obrębie geodezyjnym Błonie w gminie Miękinia.

Zobacz treść planu (PDF).