Wyrok nr II SA/Wr 653/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2019 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Udanin z dnia 9 lipca 2019 r. nr XI.47.2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Dziwigórz

Zobacz treść planu (PDF).